APPLE FARM SP. Z O.O.

FIRMENSITZ

Ul. Zolnierzy I AWP 13

PL 81-383 Gdynia


+48 58 350 60 80

info@applefarm.pl

STANDORT SOMPOLNO

Wierzbie 31

PL 62-610 Sompolno


+48 660 660 160

sompolno@applefarm.pl

Rafał
FRUCHTE

+48 532 400 620

owoce@applefarm.pl

Piotr
TRANSPORT

+48 532 400 650

transport@applefarm.pl